מועד אחרון להגשת בקשה לרישיון מתן אשראי מרשות שוק ההון

ימים
שעות
דקות
שניות

לאחר מועד זה גם בעלי היתר המשך עיסוק, מחדשי רישיון ובעלי היתר זמני שלא הגישו את המסמכים לא יוכלו בעסוק במתן שירותים פיננסיים בהתאם לנוהל.

נותנים אשראי? עוסקים במט"ח?

אל תתנו לרשות שוק ההון לעצור אתכם!

רשות שוק ההון פרסמה בסוף חודש נובמבר 2019 נוהל חדש לרישוי שירותים פיננסיים מוסדרים.

בהתאם להנחיית הרשות הנוהל מחייב את כל העוסקים בענף!

הנוהל מקיף מאוד וכולל מספר מהלכים ודיווחים:

דיווח בעלי תפקידים

פרטים מלאים על כל העוסקים בענף החל ממבקש הרישיון, בעלי השליטה, בעלי העניין ובעלי השפעה ועד נושאי משרה, דירקטורים ובעלי זכות חתימה.

דיווח מבנה ארגוני

פרטים בדבר חוסנם הכלכלי של העוסקים, פירוט המבנה הארגוני והעסקי כולל סקירת פעילות נרחבת.

נהלי עבודה

עריכה והטמעה של נהלי עבודה בהתאם לדרישות הרגולטוריות החל מחוק החוזים, הגנת הפרטיות, שירותי תשלום ועד לחוק איסור הלבנת הון (כ – 10 חוקים שונים כפי שפרסמה רשות שוק ההון בנספח י"א)

שאלונים ותצהירים

מילוי שאלונים ממוחשבים מורכבים, תצהירים חתומים בידי עו"ד, אישורים הניתנים ע"י רואה חשבון, נתונים מרשות המסים והצהרות אחרות של כל המעורבים בעסק.

היסטוריית דיווחים

עמידה בכל הדיווחים החודשיים והשנתיים לרשויות המס במשך חמש השנים האחרונות.

זה כולל גם אותך!

רשות שוק ההון קובעת -

בין אם בעל רישיון או בעל היתר המשך עיסוק חייבים לפעול לפי הנוהל.​

שירותי CHANGE

קרנות מימון והלוואות

קרנות סיוע

מימון חוץ בנקאי

שירותי ניכיון שיקים

מימון רכב

לא זו בלבד שכל העוסקים בתחום חייבים לפעול בהתאם לנוהל, הם חייבים להעביר דיווח מפורט במערכת המקוונת של רשות שוק ההון. שלא כמו שהיה בעת הגשת בקשה להמשך עיסוק שאז נבדקו המסמכים בצורה טכנית בלבד, רשות שוק ההון מקפידה מאוד על עמידה בכל אחת ואחת מהדרישות בנוהל החדש. בהתאם לחוק, רק לאחר שהוגשו כל המסמכים במלואם מתחיל השלב של אישור הרישיון ונספרים 70 הימים.

יש פתרון

הנוהל החדש הופך את הבקשה לרישוי לקשה ליישום למי שאינו מתמחה בנבכי הרגולציה. נדרש מכל העוסקים בענף להגיש את כל המסמכים תוך פרק זמן קצר ביותר.

השירות של OK CREDIT שם סוף לטרטור ומאפשר לך להתרכז במה שחשוב. זאת בשילוב כל השירותים הנחוצים להשלמת התהליך

עריכה והגשה

עריכת מסמכים יסודית ע"פ הנוהל החדש

ייעוץ משפטי

ליווי ע"י עו"ד לצורך שלבי האימות והגשת התצהירים הכרוכה בתהליך

ייעוץ עסקי וארגוני

הדרישות החדשות מחייבות את העסק להטמיע נהלים למקרים שונים. כל אלו יוגדרו וייכתבו עם ועבור הלקוח

שירותי קצין ציות, ביקורת פנימית ובקרת אשראי

שירות קצין ציות הדואג שתמיד תפעל בהתאם לחוק ולנהלים העדכניים ביותר.

לקוחות מספרים