השינוי בנוהל

אל תשארו מאחור

הנוהל החדש בבקשות לרישוי מתן שירותים פיננסיים עומד להיכנס לתוקף ואתם עלולים לאבד את היכולת לעסוק בתחום!

הנוהל החדש הוא מהמחמירים בתחום השירותים הפיננסים ואי הגשת המסמכים תוביל לשלילת הרישיון שלכם לתת אשראי

שימו לב!
רשות שוק ההון פרסמה במהלך ארבעת החודשים האחרונים שני נהלים לרישוי שירותים פיננסיים מוסדרים.
הנוהל היחיד לפיו יש לפעול הינו זה שפורסם אחרון ביום 28 נובמבר 2019.

הנוהל מקיף מאוד וכולל מספר מהלכים ודיווחים:

  • פרטים מלאים על כל העוסקים בענף החל ממבקש הרישיון, בעלי השליטה, בעלי העניין ובעלי השפעה ועד נושאי משרה, דירקטורים ובעלי זכות חתימה.
  • פרטים בדבר חוסנם הכלכלי של העוסקים, פירוט המבנה הארגוני והעסקי כולל סקירת פעילות נרחבת.
  • עריכה והטמעה של נהלי עבודה בהתאם לדרישות הרגולטוריות החל מחוק החוזים, הגנת הפרטיות, שירותי תשלום ועד לחוק איסור הלבנת הון (כ – 10 חוקים שונים כפי שפורסמו בנספח י"א)
  • מילוי שאלונים ממוחשבים מורכבים, תצהירים חתומים בידי עו"ד, אישורים הניתנים ע"י רואה חשבון והצהרות אחרות של כל המעורבים בעסק..
  • עמידה בכל הדיווחים החודשיים והשנתיים לרשויות המס במשך חמש השנים האחרונות.

בהתאם לשאילתות שהופנו לרשות שוק ההון, כל נותן שירותים פיננסיים – בעל רישיון או בעל היתר המשך עיסוק חייבים לפעול לפי הנוהל. לא זו בלבד שכל העוסקים בתחום חייבים לפעול בהתאם לנוהל, הם חייבים להעביר דיווח מפורט במערכת המקוונת של רשות שוק ההון. שלא כמו שהיה בעת הגשת בקשה להמשך עיסוק שאז נבדקו המסמכים בצורה טכנית בלבד, רשות שוק ההון מקפידה מאוד על עמידה בכל אחת ואחת מהדרישות בנוהל החדש. בהתאם לחוק, רק לאחר שהוגשו כל המסמכים במלואם מתחיל השלב של אישור הרישיון ונספרים 70 הימים.

משרד RSM יעוץ ובקרה, הינו אחד מהמשרדים המובילים במתן שירותי ייעוץ וליווי עסקי ומתמחה בהתאמתו של הארגון לדרישות המחייבות של הנוהל החדש תוך הכרות מעמיקה עם תחום שוק ההון.

השירותים מוענקים תוך מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר, מעורבות אישית של המנהלים והתאמה מרבית לצרכיו הייחודיים של כל נותן שירותים פיננסיים מוסדרים.

מנהל הפרויקט מאיר וידל רואה חשבון בעל תואר שני במשפטים, בעל ניסיון רב בניהול הליכים רגולטוריים, עריכת נהלים, ציות לחוקים ושוק ההון.