על השירות

ליווי מלא הכולל את כל סל השירותים בהגשה מהירה במיוחד לבקשת רישיון למתן שירותים פיננסיים לרשות שוק ההון

שירות מקצה לקצה

מרגע שנתחיל בתהליך נהיה אמונים על איסוף כל המסמכים, ליווי עסקי, רגולטורי ומשפטי עד להגשת הבקשה.

שידור מקוון

תהליך השידור המקוון אשר נועד לבחון הגשה יסודית של כל המסמכים מהווה פעולה שאין להקל בה ראש. רק היכרות מעמיקה עם המערכת תאפשר שידור מוצלח עם מינימום פסילות ותיקונים.

ליווי עסקי

מעבר להשלכות הרגולטוריות, לעמידה בתנאי הסף לבקשת רישיון יש ערך עצום בניהל העסק שלכם. בין היתר דרך הטמעת נהלים ברורים המאפשרים פעילות תקינה ומענה מיידי למקרים שונים.

1/1/2020 - תאריך היעד להגשת בקשות לרישוי שירותים פיננסיים

במסגרת השירות יבוצע סקר מקיף על פעילות העסק, תיבחן עמידתו לציות לכל החוקים ויוכנו כל הנהלים הדרושים לצורך עמידה בתנאי הנוהל.

דיווח בעלי תפקידים

פרטים מלאים על כל העוסקים בענף החל ממבקש הרישיון, בעלי השליטה, בעלי העניין ובעלי השפעה ועד נושאי משרה, דירקטורים ובעלי זכות חתימה.

דיווח מבנה ארגוני

פרטים בדבר חוסנם הכלכלי של העוסקים, פירוט המבנה הארגוני והעסקי כולל סקירת פעילות נרחבת.

נהלי עבודה

עריכה והטמעה של נהלי עבודה בהתאם לדרישות הרגולטוריות החל מחוק החוזים, הגנת הפרטיות, שירותי תשלום ועד לחוק איסור הלבנת הון (כ – 10 חוקים שונים כפי שפורסמו בנספח י"א)

שאלונים ותצהירים

מילוי שאלונים ממוחשבים מורכבים, תצהירים חתומים בידי עו"ד, אישורים הניתנים ע"י רואה חשבון והצהרות אחרות של כל המעורבים בעסק..

היסטוריית דיווחים

עמידה בכל הדיווחים החודשיים והשנתיים לרשויות המס במשך חמש השנים האחרונות.

מועד להגשת בקשה לרישיון מתן אשראי מרשות שוק ההון

ימים
שעות
דקות
שניות

לאחר מועד זה גם בעלי היתר המשך עיסוק, רישיון ישן ובעלי היתר זמני שלא הגישו את המסמכים לא יוכלו בעסוק במתן אשראי במסגרת החוק.