רישום מהיר

מפאת לוח הזמנים הקצר והדחיפות אנו מאפשרים הרשמה לשירות ותשלום מאובטח באתר האינטרנט. ניתן להירשם ולשלם באופן טלפוני או במשרדי החברה

הגשה מלאה לבקשה לרישיון מתן אשראי לרשות שוק ההון

ע"פ הנוהל החדש בתהליך מלא
16,000
  • פיתוח נהלים פנימיים בהתאם לדרישות החדשות
  • עריכת אוגדן נהלים בהתאם לדרישות החדשות
  • הכנה מלאה של המסמכים להגשת הבקשה
  • התנהלות ישירה מול רו"ח ועו"ד של העסק
  • שירותים נוספים בתשלום-
  • שידור המסמכים לרשות שוק ההון
  • ייעוץ משפטי ואישור תצהירים
  • קצין ציות
עד 31/12/19