שאלות נפוצות

השינויים האחרונים בדרישות רשות שוק ההון הותירו את כולם עם סימני שאלה רבים.
התשובות הבאות יתנו לכם מענה ראשוני אך חשוב להירשם בהקדם כדי להבטיח את הגשת הבקשה לרישיון בזמן.

שאלות ותשובות

הנוהל החדש של רשות שוק ההון נכנס לתוקף ב-1 לינואר 2020. את המסמכים יש לשדר במלואם לאחר תיקונים והשלמות עד לתאריך זה. בהתאם לחוק, רק לאחר שהוגשו כל המסמכים במלואם מתחיל השלב של אישור הרישיון ונספרים 70 הימים.
הנוהל החדש מקיף מאוד וכולל דרישה לפרטים מלאים פרטים מלאים על כל העוסקים בענף החל ממבקש הרישיון, בעלי השליטה, בעלי העניין ובעלי השפעה ועד נושאי משרה, דירקטורים ובעלי זכות חתימה. פרטים בדבר חוסנם הכלכלי של העוסקים, פירוט המבנה הארגוני והעסקי כולל סקירת פעילות נרחבת. בנוסף, יש לבצע עריכה והטמעה של נהלי עבודה בהתאם לדרישות הרגולטוריות החל מחוק החוזים, הגנת הפרטיות, שירותי תשלום ועד לחוק איסור הלבנת הון (כ – 10 חוקים שונים כפי שפורסמו בנספח י"א).
חד משמעית כן, יש להגיש תצהירים חתומים בידי עו"ד, למלא אישורים הניתונים ע"י רואה חשבון ולהיעזר בקצין ציות כמתחייב בנוהל. משרד RSM יעוץ ובקרה יכין עבור הלקוח את כל סט המסמכים הנדרש, יסיע בהמצאת המסמכים תוך שיתוף פעולה עם עו"ד ורואה החשבון של העסק.
כן, רשות שוק ההון קבעה כי כל נותן שירותים פיננסיים – בעל רישיון או בעל היתר המשך עיסוק חייבים לפעול לפי הנוהל. לא זו בלבד שכל העוסקים בתחום חייבים לפעול בהתאם לנוהל, הם חייבים להעביר דיווח מפורט במערכת המקוונת של רשות שוק ההון.
מניסיוננו מדובר בהליך שיכול לארוך מספר שעות בהתאם לעומס שיש על המערכת. בכל מקרה, צריך להשאיר מחשב מחובר לאינטרנט בתהליך שידור עד לגמר התהליך שעשוי להימשך מספר שעות.
מנהל הפרויקט הוא מאיר וידל – רואה חשבון בעל תואר שני במשפטים, בעל ניסיון רב בניהול הליכים רגולטוריים, עריכת נהלים, ציות לחוקים ושוק ההון. במסגרת השירות יבוצע סקר מקיף על פעילות העסק, תיבחן עמידתו לציות לכל החוקים ויוכנו כל הנהלים הדרושים לצורך עמידה בתנאי הנוהל.
משרד RSM יעוץ ובקרה מטפל בעשרות לקוחות ובתוך פרק זמן קצר הספיק להגיש למספר לא מבוטל של לקוחות את כל המסמכים. במשרד פותחה מערכת ממוחשבת המפשטת את התהליך ומאפשרת, בתוך זמן קצר יחסית, להכין את העסק לפעולה בהתאם לנוהל ולהגיש את כל המסמכים לרשות שוק ההון. אצל מרבית הלקוחות, ניתן להשלים את ההליך בתוך פחות משבוע עבודה.

צור קשר

אנו תמיד זמינים כדי לעזור לך. בין אם זו בעיית תמיכה, שאלה לגבי מוצר שלנו, או כל שאילה אחרת, אנחנו כאן כדי להשיב לבקשתך.